Tarab Institute Finland

Tarab Institute Finland
c/o Cecilia Winquist-Innanen
Rehbinderintie 5-7 B15
00150 Helsinki 

Tel.: +358 40 556 5664
Email:  tarab.finland@gmail.com

 

Perustettu 1999
Tarkoitus
Tutkia, opettaa ja kouluttaa
tiibetiläisen filosofian/psykologian teorioita ja menetelmiä sekä Tarab Tulku XI:n näiden pohjalta kehittämää UD (Unity in Duality)- filosofiaa/ psykologiaa.

Tarab Tulku XI (1934- 2004) saavutti Lharampa Geshe- arvon (vastaa fil. professorin arvoa) Drepung luostariyliopistossa Tiibetissä. Hän lähti maanpakoon Tiibetistä 1959 ja asettui 1970-luvun alussa asumaan Kööpenhaminaan,Tanskaan. Hän toimi Tanskan Kuninkaallisen kirjaston tutkijana ja opettajana
vuoteen 2002 saakka.

Tarab Tulku kehitti yhteistyössä psykologi ja psyko-terapeutti Lene Handbergin kanssa selkeän koulutus-
ohjelman jonka nimesi "Tibetan Buddhist Philosophy, Psychology and Science of Mind and Phenomena a Unity in Duality (Tenedrel) Approach". Unity in Duality (Tendrel) yhdistää muinaisen tiibetiläisen filosofian ja länsimaisen tavan hahmottaa ilmiöitä ja maailmaa.

U.D. koulutus on joko nelivuotinen ohjelma tähtää henkilökohtaiseen kasvuun sekä hyviä työvälineitä niille jotka toimivat psykoterapeuttina , niille opiskelijalle joilla on länsimainen peruskoulutus, joka oikeutta terapian harjoittamiseen. Koulutuksen perusta on neljässä suuressa buddhalaisessa filosofiassa: Vaibashika, Sautrantika, Yogachara ja Madyamika.

Toinen moduuli muodostuu psykologian opetuksesta, jossa tavoitteena on filosofian soveltaminen henkilökohtaisen kasvun perustaksi. Kolmannen moduulin osiossa tavoitteena on U.D. Art of Relating- opetus.

Jokaisen moduulin lopussa on kirjallinen ja suullinen koe. Neljänteen moduuliin liittyy lisäksi lopputyö, joka on oman sisäisen kehityksen prosessin kuvaus.

 

                Ohm Tare Tuttare Ture Soaha